Favorite Comment

- Chương Trình Tivi Original Language English. story about In the unreal world of Sacred Heart Hospital, John "J.D" Dorian learns the ways of medicine, friendship and life.

Phát Hành: Jan 01, 1970

Thời Gian Chạy: Original Language English

Thể Loại:

Ngôi Sao:

Networks:

Phim Tương Tự